A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
 Drukuj

Uzgodnienie Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Kogo dotyczy

Czas realizacji

Kompletny wniosek winien być złożony najpóźniej 7 dni przed planowaną naradą koordynacyjną. Wniosek rozpatrywany jest na naradzie koordynacyjnej. Dokumentacja będąca przedmiotem narady uzupełniana jest odpowiednią adnotacją. Rezultat narady utrwala się w protokole.

Wymagane dokumenty

- dokumenty zawierające propozycję usytuowania projektowanych sieci
- współrzędne punktów charakterystycznych projektowanego obiektu ukł. 2000 strefa 18 w formacie "txt", kolejność NR X Y (oddzielone spacją), nazwa pliku "obręb numer działki

Opłaty

1. Opłata skarbowa:
- 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ( w
przypadku złożenia pełnomocnictwa)
2. Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
- 150,00 zł /współczynnik 0,7 w przypadku uzgodnień przyłącza/

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2101)Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w spr. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty(Dz.U. z 2014r. poz.917 z póź. zm)
2. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635)
© 2023 Starostwo Powiatowe w Myszkowie
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce