A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
 Drukuj

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji

Kogo dotyczy

Czas realizacji

• Przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1969r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) tj. 1 miesiąc. • Rozstrzygnięcie merytoryczne w postaci decyzji zostanie doręczone stroną.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek
2. Dokumentacja spełniająca wymagania art. 221 ustawy prawo ochrony środowiska.

Opłaty

1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku za wydanie pozwolenia:
- w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą: 2011,00 zł,
- w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa: 506,00 zł,
- pozostałe: 506,00 zł.
2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie
PKO Bank Polski S.A.
nr 32 1020 2313 0000 3102 0643 1433

tytułem "Opłata Skarbowa - Starostwo Powiatowe - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza"

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna

Art. 220, 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony .środowiska (tekst jednolity Dz.U. 25 z 2008 r. poz. 150).
© 2023 Starostwo Powiatowe w Myszkowie
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce