A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
 Drukuj

Pozwolenie zintegrowane

Kogo dotyczy

Czas realizacji

• Do 6 miesięcy jeżeli pozwolenie ma objąć instalacje po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie. W pozostałych przypadkach do 1 miesiąca lub 2 miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana • Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji zostanie doręczone stronom.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zawierający informacje i dokumenty wymienione w art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami).

2. Wniosek przedkłada się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

3. Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty rejestracyjnej, dowód wpłaty opłaty skarbowej od pozwolenia oraz oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zmianami).

Opłaty

1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku za wydanie pozwolenia:
- za pozwolenie zintegrowanego:
2011,00 zł. (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) lub
506,00 zł. (w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców).

- Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie
PKO Bank Polski S.A.
nr 32 1020 2313 0000 3102 0643 1433

tytułem "Opłata Skarbowa - Starostwo Powiatowe - pozwolenie zintegrowane"
2. Opłata rejestracyjna określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2014 poz. 1183).

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1 pkt 1 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami)
© 2023 Starostwo Powiatowe w Myszkowie
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce