Procedura: Utrata (zagubienie) tablic rejestracyjnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Utrata (zagubienie) tablic rejestracyjnych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych
2. oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań złożone przez właściciela pojazdu.
3. dotychczasowy dowód rejestracyjny
4. dotychczasowa tablica rejestracyjna, w przypadku utraty 1 tablicy
5. karta pojazdu, jeżeli była wydana

pojazd zostaje przerejestrowany na nowy numer rejestracyjny

właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej
Miejsce składania pism
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok. nr 208 (II piętro) tel. 34 31-59-145
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA

Wymiana tablic rejestracyjnych.
W przypadku którym mowa wyżej organ rejestrujący , na wniosek właściciela może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego
numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu wyżej wymienionych dokumentów i złożenia stosownego oświadczenia. / tylko białe tablice/
Oświadczenie zawsze składa właściciel pojazdu. Załatwienie sprawy przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie
nr rachunku 42 8279 0000 3757 2001 0001
lub w kasie urzędu za pokwitowaniem.
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłaty (podstawa prawna art. 3 ustawy o opłatach skarbowych) 2. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty: - na samochód - 80, 00 zł (2 tablice) - na przyczepę - 40, 00 zł (1 tablica) - na motocykl - 40, 00 zł (1 tablica) - na motorower - 30, 00 zł (1 tablica) - tablice indywidualne - 1 000, 00 zł - tablice zabytkowa samochodowa – 100,00zł - tablice zabytkowa motocyklowa – 50,00 zł 3. Za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem znaków legalizacyjnych pobiera się następujące opłaty: - dowód rejestracyjny – 54,00zł - komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł - pozwolenie czasowe - 13,50 zł - nalepka kontrolna na szybę pojazdu – 18,50 zł 4. Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie: - dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, - pozwolenia czasowego - 0,50 zł, - zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł, - nalepki kontrolnej - 0,50 zł Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U.z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz.U. Nr121, poz. 839)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij