Procedura: Utrata (zagubienie) tablic rejestracyjnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Utrata (zagubienie) tablic rejestracyjnych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych
2. oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań złożone przez właściciela pojazdu.
3. dotychczasowy dowód rejestracyjny
4. dotychczasowa tablica rejestracyjna, w przypadku utraty 1 tablicy
5. karta pojazdu, jeżeli była wydana

pojazd zostaje przerejestrowany na nowy numer rejestracyjny

właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: B5 (tel. 34 315 91 92), B6 (tel. 34 315 91 45); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA

Wymiana tablic rejestracyjnych.
W przypadku którym mowa wyżej organ rejestrujący , na wniosek właściciela może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego
numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu wyżej wymienionych dokumentów i złożenia stosownego oświadczenia. / tylko białe tablice/
Oświadczenie zawsze składa właściciel pojazdu. Załatwienie sprawy przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie
nr rachunku 42 8279 0000 3757 2001 0001
lub w kasie urzędu za pokwitowaniem.
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłaty (podstawa prawna art. 3 ustawy o opłatach skarbowych) 2. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty: - na samochód - 80, 00 zł (2 tablice) - na przyczepę - 40, 00 zł (1 tablica) - na motocykl - 40, 00 zł (1 tablica) - na motorower - 30, 00 zł (1 tablica) - tablice indywidualne - 1 000, 00 zł - tablice zabytkowa samochodowa – 100,00zł - tablice zabytkowa motocyklowa – 50,00 zł 3. Za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem znaków legalizacyjnych pobiera się następujące opłaty: - dowód rejestracyjny – 54,00zł - komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł - pozwolenie czasowe - 13,50 zł - nalepka kontrolna na szybę pojazdu – 18,50 zł 4. Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie: - dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, - pozwolenia czasowego - 0,50 zł, - zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł, - nalepki kontrolnej - 0,50 zł Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1038 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 poz. 689)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij