Procedura: Przejście wód płynących w trwały zarząd

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Przejście wód płynących w trwały zarząd
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji o przejściu w trwały zarząd Marszałka Województwa Śląskiego stanowiących własność Skarbu Państwa wód oraz gruntów pokrytych wodami, do którego dołącza się dokumenty potwierdzające tytuł prawny do terenu oraz stosowne pełnomocnictwa do składania woli i reprezentowania MarszałkaWojewództwa Śląskiego w sprawach związanych z działalnością statutową.
2. Wniosek wraz z dokumentami przedkłada się w formie pisemnej.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Do 2 miesięcy.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji doręczone przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
Wnioskodawca zwolniony z opłat skarbowych
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 1 i ust. 2, art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 14a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do własciwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 503 tel. ( 0 34 ) 31 59 136 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij