Procedura: Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie pracy geodezyjnej
Kogo dotyczy
Wykonawcy robót geodezyjnych
Wymagane dokumenty
świadectwo uprawnień zawodowych,
Miejsce składania pism
PODGiK (pokój 13) Starostwa Powiatowego w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, Wydział Geodezji i Kartografii, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej parter, pok. 13 tel. fax (034) 3159162, tel. (034) 3159128
Termin i sposób załatwienia
Rejestracja -1dzień
Uzgodnienie listy materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnyej -10 dni roboczych.
Opłaty
Opłaty naliczane zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2101)
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2101); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w spr. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz.917 z póź. zm); Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 16 lipca 2001 r.w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837 z 2001r.).
Tryb odwoławczy
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości opłaty, wlaściwy organSłużby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij