Procedura: Udostępnianie informacji geologicznej (nieodpłatnie)

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Geolog Powiatowy
Komórka
Opis sprawy
Udostępnianie informacji geologicznej (nieodpłatnie)
Kogo dotyczy
Zainteresowanych podmiotów w celu nieodpłatnego wykorzystania do : 1. Sporządzania projektów prac geologicznych na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin. 2. Sporządzania projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji. 3. Wykonywania opracowań naukowych. 4. Wykonywania opracowań w celach dydaktycznych, prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i podyplomowych. 5. Wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 6. Wykonywania zadań przez organy administracji publicznej. 7. Ubiegania się w drodze przetargu o ustanowienie użytkowania górniczego na działalność regulowaną ustawą. 8. Sporządzania dodatków do dokumentacji geologicznych złóż kopalin, w związku ze zmianą ich granic na skutek podziału złóż. 9. Sporządzania wycen informacji geologicznej.
Wymagane dokumenty
Wniosek
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Niezwłocznie lub jeżeli wymagane jest postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie pisemnej zostanie doręczone stronom, tj: jednostkom organizacyjnym – drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, osobom fizycznym – odbiór osobisty lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Art. 47 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn.zm.).
Tryb odwoławczy
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij