Procedura: Zmiany w dowodzie rejestracyjnym

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Zmiany w dowodzie rejestracyjnym
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z tytułu zmian konstrukcyjnych pojazdu
2. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie i są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów oraz zaświadczenie z uprawnionej stacji kontroli pojazdów, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów:
3. dotychczasowy dowód rejestracyjny
4. karta pojazdu, jeśli była wydana
5. w przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem należy załączyć wyciąg ze świadectwa homologacji montażu instalacji gazowej oraz fakturę VAT albo rachunek za montaż.
6. w przypadku zawiadomienia o zmianie danych technicznych dotyczących mas i nacisków osi wnioskodawca oprócz dowodu rejestracyjnego oświadczenie wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.
właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: A1, A2, (tel. 34 315 91 93) A3, A4 (tel. 34 315 91 90); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA
Wydanie dowodu rejestracyjnego z uwzględnionymi zmianami.
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłat ( podstawa prawna art.3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem znaków legalizacyjnych: - pozwolenie czasowe – 13,50 zł - dowód rejestracyjny – 54,00 zł - komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł - opłaty ewidencyjne - 1,50 zł Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1038 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 poz. 689)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij