Procedura: Zmiany w dowodzie rejestracyjnym

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Zmiany w dowodzie rejestracyjnym
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z tytułu zmian konstrukcyjnych pojazdu
2. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie i są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów oraz zaświadczenie z uprawnionej stacji kontroli pojazdów, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów:
3. dotychczasowy dowód rejestracyjny
4. karta pojazdu, jeśli była wydana
5. w przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem należy załączyć wyciąg ze świadectwa homologacji montażu instalacji gazowej oraz fakturę VAT albo rachunek za montaż.
6. w przypadku zawiadomienia o zmianie danych technicznych dotyczących mas i nacisków osi wnioskodawca oprócz dowodu rejestracyjnego oświadczenie wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.
właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Myszkowie Stanowisko A1, A2, A3, A4, ( parter budynku) tel.34.31-59-190 (st.A3 i A4 ) ; 34.31-59-193 (st. A1 i A2) , fax: 34.31-59-182
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA
Wydanie dowodu rejestracyjnego z uwzględnionymi zmianami.
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłat ( podstawa prawna art.3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem znaków legalizacyjnych: - pozwolenie czasowe – 13,50 zł - dowód rejestracyjny – 54,00 zł - komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł - opłaty ewidencyjne - 1,50 zł Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij