Procedura: Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Komórka
Opis sprawy
Aktualny wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Dokument tożsamości lub upoważnienie.
Wniosek musi być złożony na formularzu określonym w n/w rozporządzeniu
Miejsce składania pism
Sala obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Myszkowie stanowisko nr 7 tel.34 3159194 lub za pośrednictwem poczty Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, Wydział Geodezji i Kartografii, I piętro: Pok. 108 tel.34 3159125 – obręb Myszków; Pok. 110 tel.34 3159126 – gmina Niegowa, oraz jedn. ewidencyjna Myszków obręb: Będusz, Kręciwilk, Mrzygłód, Mrzygłódka, Nowa Wieś, Potasznia, Ręby; Pok. 111 tel.34 3159141 - Gmina Żarki; Pok. 113 tel.34 3159142 – Gmina Koziegłowy, Gmina Poraj.
Termin i sposób załatwienia
W przypadku zgodności przedstawionych dokumentów z zapisem w ewidencji gruntów,
budynków i lokali – „od ręki”. W pozostałych przypadkach niezwłocznie, do 30 dni.
Wypisy odbierane są osobiście lub przesyłane pocztą po uprzednim przedstawieniu
dowodu wpłaty.

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali.
Opłaty
1. Wypis : - z rejestru gruntów 50,00 zł /jednostka rejestrowa gruntów/ - z rejestru budynków lub lokali 30,00 zł /jednostka rejestrowa budynków lub lokali/ - z kartoteki budynków lub lokali 20,00 zł/pozycja kartoteki budynków lub lokali/ - z rejestru gruntów bez danych osobowych 30 zł/jednostka rejestrowa gruntów/ - z rejestru gruntów /uproszczony bez klauzuli do kw/ - 15 zł /stawka podstawowa za działkę/ Opłaty uiszcza się w momencie składania wniosku ! Bez opłaty skarbowej
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w spr. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty(Dz.U. z 2014r. poz.917 z póź. zm) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Przysługuje. Od wydanej decyzji przysługuje prawo pisemnego odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego – w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Wypisy są wydawane na wniosek właściciela gruntu lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie. W przypadku, gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem należy przedstawić odpowiednie pełnomocnictwo.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij