Procedura: Wykonywanie przewozów regularnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Do wykonywania przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymagane jest zezwolenie
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1 wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozow regularnych w krajowym transporcie drogowym wraz z wymaganymi załącznikami które określono w art .22. ustawy o tarnsporcie drogowym
2 kserokopia licencji,
3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
Opłaty mozna dokonać na k-to Starostwa Powiatowego w Myszkowie , MBS Myszków nr rachunku 73 82790000 0100 2293 2001 0158 lub w kasie Starostwa ,Sala Obsługi Interesantów - stanowisko nr 12.
Za wydanie decyzji wygaszajacej zezwolenie oplata skarbowa wynosi 10,00zł , można wplacić w kasie Starostwa lub na rachunek 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001 Urzedu Miasta Myszkowa.
Miejsce składania pism
Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Wydział Komunikacji i Transportu pok 208, II piętro; tel. 34 315 91 54
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z przepisami art.35 K.p.a.
Opłaty
Za wydanie zezwolenia pobiera sie opłaty; do roku -250,00 zł: do 2 lat- 300,00zł; do 4 lat 450,00 zł; do 5 lat- 550,00zł Za wygaszenie zezwolenia pobiera sie opłatę skarbową w wysokości 10.00 zł.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1907)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 poz. 916)
Tryb odwoławczy
Odwolanie wnosi się do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Częstochowie, al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego
Inne informacje
Zezwolenie wydaje się na wniosek przessiębiorcy, na czas nie dłuższy niż:
5 lat- na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych,
rok - na wykonywanie przewozów wahadlowych lub przewozów okazjonalnych.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij