Procedura: Wygaśnięcie trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Myszkowskiego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, jeżeli nieruchomość lub jej część stała się zbędna jednostce organizacyjnej.
Decyzja może być wydana po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wniosek jednostki organizacyjnej o wygaśnięcie trwałego zarządu,
2. zgoda organu nadzorującego jednostkę organizacyjną na wygaśnięcie trwałego zarządu
3. wypis z rejestru gruntów
4. odpis z Księgi wieczystej
Miejsce składania pism
Sala obsługi interesantów
Termin i sposób załatwienia
Termin – 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku – zgodnie z art. 47 ust. 2 w/w ustawy.

Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji zostanie doręczone stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
1. w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
2. w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego – stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Myszkowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę:

odnośnie nieruchomości Skarbu Państwa – pok. 104, tel. (034) 315–91–38
odnośnie nieruchomości Powiatu Myszkowskiego – pok. 102, tel. (034) 315–91–76
lub z Naczelnikiem Wydziału GM – pok. 116, tel. (034) 315–91–09.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij