Procedura: Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy (do pobrania w Starostwie, pokój nr 204)
2. Jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
3. Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
5. Do wglądu dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym.
Miejsce składania pism
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok. nr 204 (II piętro) tel. 34. 315 91 12
Termin i sposób załatwienia
Do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego w podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio, za pokwitowaniem odbioru
- za pośrednictwem poczty, przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłat ( podstawa prawna art. 3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35,00 zł. Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 978)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij