Procedura: Zwrot zatrzymanych praw jazdy (pozwoleń do kierowania tramwajem)

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Zwrot zatrzymanych praw jazdy (pozwoleń do kierowania tramwajem)
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek* o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem(dostępny w Starostwie w pok.204).
2. aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców jeżeli przyczyną zatrzymania były wątpliwości co do stanu zdrowia lub jeśli w aktach kierowcy jest nieaktualne badanie lekarskie,
3. aktualne orzeczenie psychologiczne w przypadku gdy kierujący był sprawcą wypadku drogowego, w którym był zabity lub ranny,

* Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami jest zamieszczony w Internecie na stronach Ministerstwa Infrastruktury. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są wydawane zainteresowanym.
Miejsce składania pism
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok. nr 204 (II piętro) tel. 34 315 91 12, fax: 34 315 91 61
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 k.p.a

Osoba starająca się o zwrot zatrzymanych dokumentów załatwia sprawę osobiście. Wymagany jest dowód tożsamości lub zaświadczenie potwierdzające o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym.
Opłaty
Opłata skarbowa: - za wydanie decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem pobiera się opłatę w kwocie - 10,00 zł Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy: Urzędu Miasta w Myszkowie 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 978)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem następuje po ustaniu przyczyny (po upływie orzeczonej kary zakazu kierowania pojazdami, zdaniu egzaminu kontrolnego, dostarczeniu aktualnego badania lekarskiego). Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem na okres przekraczający 1 rok uzależniony jest od zdania egzaminu kontrolnego.
Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzającego należy pobrać zaświadczenie z Wydziału Komunikacji i Transportu.
Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w znakach skarbowych w kwocie 17,00 zł.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij