Procedura: Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
- aktualny statut wnioskodawcy (lub akt organizacyjny komitetu ze wskazaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu komitetu . podać serię i numer dowodu osobistego lub numer PESEL)
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku komitetów pełny skład osobowy z podpisami oraz adresami członków).
- dowód opłaty skarbowej.
Miejsce składania pism
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Myszkowie, Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków
Termin i sposób załatwienia
30 dni
Opłaty
Opłatę skarbową w kwocie 82 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Myszków lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Myszków. Zwolnienia . art. 7 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej: zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zezwolenia . wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij