Procedura: Wydanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdów

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdów
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Podanie

Właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Myszkowie stanowisko B2 tel.34.31-59-192 Odbiór zaświadczenia o posiadaniu pojazdu: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok. nr 208 (II piętro) tel. 34 31-59-145
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA

Zaświadczenie odbiera się osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Załatwienie sprawy przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie
nr rachunku 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
lub w kasie urzędu za pokwitowaniem
Opłaty
Opłata skarbowa: - 17,00 zł – za wydanie zaświadczenia
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij