Procedura: Wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsca na dokonywanie kolejnych wpisów badań technicznych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsca na dokonywanie kolejnych wpisów badań technicznych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
2. dotychczasowy dowód rejestracyjny
3. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
4. kata pojazdu jeżeli była wydana.

właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej/
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: A1, A2, (tel. 34 315 91 93) A3, A4 (tel. 34 315 91 90); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA
Sprawę załatwia osobiście właściciel lub właściciele (w przypadku współwłasności) z dowodu rejestracyjnego.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą dowód osobisty. W przypadku osoby prawnej aktualny wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli prowadzi działalność w spółce cywilnej, również umowę spółki.
W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem do załatwienia danej sprawy. Przy czym od pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł ( za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłaty ( podstawa prawna art.3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego pobiera się opłaty w wysokości: - dowód rejestracyjny – 54,00 zł - opłata ewidencyjna - 0, 50 zł Jeżeli wymiana dowodu rejestracyjnego następuje po upływie 30 dni od przeprowadzonego badania technicznego dodatkowa opłata za pozwolenie czasowe w wysokości 18,50zł oraz opłata ewidencyjna 0,50zł. Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1038 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 poz. 689)
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 1269)
Tryb odwoławczy
Inne informacje

Przy wymianie dowodu rejestracyjnego starego typu można zmienić tablice rejestracyjne. Zmiana tablic jest nieobowiązkowa chyba ,że tablice nie posiadają atestu.
Załatwienie sprawy przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie
nr rachunku 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
lub w kasie urzędu za pokwitowaniem
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij