Procedura: Wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsca na dokonywanie kolejnych wpisów badań technicznych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsca na dokonywanie kolejnych wpisów badań technicznych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
2. dotychczasowy dowód rejestracyjny
3. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
4. kata pojazdu jeżeli była wydana.

właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej/
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Myszkowie stanowisko A1,A2, A3, A4, (parter budynku) tel.34.31-59-190 (st.A3 i A4) ; tel.34-31-59-193 (st.A1,i A2 ) ;fax 34.31-59-182 pok. nr 208 (II piętro) tel. (34) 315 91 68
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA
Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłaty ( podstawa prawna art.3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego pobiera się opłaty w wysokości: - dowód rejestracyjny – 54,00 zł - opłata ewidencyjna - 0, 50 zł Jeżeli wymiana dowodu rejestracyjnego następuje po upływie 30 dni od przeprowadzonego badania technicznego dodatkowa opłata za pozwolenie czasowe w wysokości 18,50zł oraz opłata ewidencyjna 0,50zł. Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z póżn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2303 z późń. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz.U. Nr121, poz. 839)
Tryb odwoławczy
Inne informacje

Przy wymianie dowodu rejestracyjnego starego typu można zmienić tablice rejestracyjne. Zmiana tablic jest nieobowiązkowa chyba ,że tablice nie posiadają atestu.
Załatwienie sprawy przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie
nr rachunku 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
lub w kasie urzędu za pokwitowaniem
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij