Procedura: Wydawanie prawa jazdy (pozwolenia do kierowania tramwajem) po egzaminie

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie prawa jazdy (pozwolenia do kierowania tramwajem) po egzaminie
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek* o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem. Kandydat na kierowcę otrzymuje tz.profil kandydata w starostwie i udaje sie do ośrodka szkolenia kierowców celem odbycia szkolenia.
2. jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, pokazująca głowę w pozycji frontalnej, wykonana nie więcej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
3. orzeczenie lekarskie / psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
4. zaświadczenie o odbyciu szkolenia,
5. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi nie ukończyła 18 lat .
6. kserokopia prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień,
7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
8. do wglądu:
• dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i
numerze ewidencyjnym,
• paszport w przypadku obcokrajowca.

* Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami jest zamieszczony w Internecie na stronach Ministerstwa Infrastruktury . Oryginalne wnioski produkuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są wydawane zainteresowanym.
Miejsce składania pism
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok. nr 204 (II piętro) tel. 34 315 91 12
Termin i sposób załatwienia
Do 14 dni od daty wpływu dokumentów po egzaminie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w przypadku prawa jazdy i do 7 dni w przypadku pozwolenia do kierowania tramwajem.
W terminie 2 dni od dnia otrzymania dokumentów z Ośrodka następuje przekaz danych do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie osobiście .
Opłaty
Za wydanie: - prawa jazdy – 100,00 zł - opłata ewidencyjna - 0,50zł - pozwolenia do kierowania tramwajem – 30,00 zł Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 978)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje
Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:
1. dla AM - 14lat
2. dla A1,B1,T - 16 lat
3. dla A2,B,B+E,C1i C1+E- 18lat
4. dla C,C+E,D1 i D1+ E -21lat
5. dla D,D+E,oraz kat. A bez ograniczeń - 24 lata
6. dla żołnierza służby wojskowej -18 lat dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kat.A,C,i C +E .
- 19 lat dla pojazdów kat.D
7. dla pozwolenia do kierowania tramwajem - 21 lat

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij