Procedura: Przywrócenie cofniętych praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Przywrócenie cofniętych praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie cofniętego uprawnienia (dostępny w Starostwie, pokój nr 204)
2. Aktualne orzeczenia lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców w przypadku cofnięcia uprawnienia ze względu na stan zdrowia lub nieaktualnego badania lekarskiego w aktach ewidencyjnych kierowcy,
3. Aktualne orzeczenie psychologiczne w przypadku gdy kierujący był sprawcą wypadku drogowego, w którym był zabity lub ranny oraz gdy cofnięto uprawnienia z powodu braku predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami w drodze decyzji.
Miejsce składania pism
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok. nr 204 (II piętro) tel. 34. 315 91 12
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 k.p.a.
Osoba starająca się o przywrócenie cofniętych uprawnień załatwia sprawę osobiście. Wymagany jest dowód tożsamości.
Opłaty
Opłata skarbowa: - 10,00 zł – za wydanie decyzji. Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie, nr rachunku 42 8279 0000 3757 2001 0001 lub w kasie urzędu za pokwitowaniem.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 978)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje
Przywróceniu nie podlega prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajami cofnięte z powodu przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Osoba, której cofnięto prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem z w/w powodu jest traktowana jako kandydat na kierowcę i chcąc uzyskać prawo jazdy lub pozwolenie winna odbyć szkolenie i zdać egzamin państwowy.
W przypadku cofnięcia uprawnienia powyżej roku lub z powodu otrzymania negatywnej oceny z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przywrócenie uprawnienia uzależnione jest od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, na który należy pobrać zaświadczenie z Wydziału Komunikacji i Transportu.
Za wydane zaświadczenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij