Procedura: Wydanie decyzji ustalającej linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych

Szczegóły sprawy

Symbol
6330 Ustalanie linii brzegu
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Decyzja ustalająca linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej linię brzegu, do którego dołącza się dokumenty oraz informacje wymienione w art. 15 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 11, ust. 12 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 469 ze zmianami).
2. Wniosek wraz z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
3. Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej od decyzji ustalającej linię brzegu oraz od ewentualnego pełnomocnictwa.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Do 2 miesięcy.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji doręczone przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku: - za wydanie decyzji ustalającej linię brzegu wynosi 10,00 zł 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 469 ze zmianami)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 503 tel. ( 0 34 ) 31 59 136 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij