Procedura: Rejestr umów dzierżawy

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie do ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy,w myśl art. 28 ust. 4 pkt. 1, art, 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r. Poz. 1403) lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniurozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z póź. zm.)
oraz dzierżawy od wykazania których uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Umowa dzierżawy (zgodność podpisów na umowie dzierżawy potwierdzona przez
notariusza lub osobę upoważnioną w Urzędzie Gminy).
Miejsce składania pism
Sala obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Myszkowie stanowisko nr 7 tel.34 3159194 lub za pośrednictwem poczty Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, Wydział Geodezji i Kartografii, I piętro: Pok. 108 tel.34 3159125 – obręb Myszków; Pok. 110 tel.34 3159126 – gmina Niegowa, oraz jedn. ewidencyjna Myszków obręb: Będusz, Kręciwilk, Mrzygłód, Mrzygłódka, Nowa Wieś, Potasznia, Ręby; Pok. 111 tel.34 3159141 - Gmina Żarki; Pok. 113 tel.34 3159142 – Gmina Koziegłowy, Gmina Poraj.
Termin i sposób załatwienia
Bez zbędnej zwłoki do 7 dni.

Zawiadomienie o zmianie danych ewidencji gruntów i budynków.
Opłaty
Bez opłat
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2101) art 20 ust 2 pkt 6 oraz
§11 ust.1 pkt.2 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz.454).
Tryb odwoławczy
Przysługuje. Od wydanej decyzji przysługuje prawo pisemnego odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego – w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Umowę dzierżawy rejestruje się na wspólny wniosek właściciela i dzierżawcy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij