Procedura: Rejestracja pojazdu dotychczas zarejestrowanego w innym urzędzie niż Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Rejestracja pojazdu dotychczas zarejestrowanego w innym urzędzie niż Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu
2. oryginał dowodu własności pojazdu /m.in. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT/
3. dotychczasowy dowód rejestracyjny /ze znajdującą się w nim informacją o ważnym badaniu technicznym - w przypadku braku aktualnych badań dokonuje się rejestracji czasowej pojazdu na wniosek strony/
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana
5. dotychczasowe tablice rejestracyjne
6. dowód /dowody/ osobisty osób figurujących na dowodzie własności /dot. osób fizycznych / lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osób prawnych, wypis z rejestru sądowego i nr REGON

osoba figurująca na dowodzie własności załatwia sprawę osobiście;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej/
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: A1, A2, (tel. 34 315 91 93) A3, A4 (tel. 34 315 91 90); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA i jest wielostopniowa
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji
Opłaty
1. Opłata skarbowa: zwalnia się z opłaty (podstawa prawna art.3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego dotychczas zarejestrowanego w innym urzędzie niż Starostwo Powiatowe w Myszkowie wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu pobiera się opłaty w wysokości: - pozwolenie czasowe – 13,50 zł - komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł - nalepka kontrolna na szybę pojazdu – 18,50 zł - dowód rejestracyjny – 54,00zł * 3. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty: - na samochód - 80, 00 zł (2 tablice) - na przyczepę - 40, 00 zł (1 tablica) - na motocykl - 40, 00 zł (1 tablica) - na motorower - 30, 00 zł (1 tablica) - tablice indywidualne - 1 000, 00 zł - tablice zabytkowa samochodowa – 100,00 zł - tablice zabytkowa motocyklowa – 50,00 zł 4. Za wydanie tablic rejestracyjnych tymczasowych oraz pozwolenia czasowego (gdy pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych) pobiera się następujące opłaty: - na samochód - 30, 00 zł (2 tablice) - na przyczepę - 15, 00 zł (1 tablica) - na motocykl - 12, 00 zł (1 tablica) - na motorower - 12, 00 zł (1 tablica) - pozwolenie czasowe na wniosek właściciela – 18,50 zł - nalepki na tablice tymczasowe – 12,50 zł 5. Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie: - dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, - pozwolenia czasowego - 0,50 zł, - zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł, - nalepki kontrolnej - 0,50 zł * pojazd z urzędu jest rejestrowany czasowo do 30 dni (z możliwością przedłużenia o dalsze 14 dni), otrzymuje pozwolenie czasowe i tablice na czas potwierdzenia danych pojazdu w urzędzie, w którym pojazd poprzednio był zarejestrowany. Stały dowód wydawany jest po spełnieniu warunków rejestracji. Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1038 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.))
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 poz. 689)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego.
Inne informacje
Przy rejestracji pojazdu już zarejestrowanego w innym urzędzie należy zawsze oddać stare tablice.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij