Procedura: Przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wnioski jednostek organizacyjnych o przekazanie trwałego zarządu między nimi,
2. Zgoda organów nadzorujących te jednostki na przekazanie trwałego zarządu.
3. Wypis z rejestru gruntów
4. Odpis z Księgi wieczystej
5. Porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami organizacyjnymi o sposobie rozliczenia się z tytułu poniesionych nakładów na nieruchomości.
Miejsce składania pism
Sala obsługi interesantów Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji zostanie doręczone stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Termin i sposób załatwienia
Terminy – przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), tj.: 1-miesięczne lub 2-miesięczne w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
1. w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
2. w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego – stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Myszkowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji..
Inne informacje
W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę:
 odnośnie nieruchomości Skarbu Państwa – pok. 104, tel. (034) 315–91–38
 odnośnie nieruchomości Powiatu Myszkowskiego – pok. 102 tel. (034) 315–91–76
lub z Naczelnikiem Wydziału GM – pok. 116, tel. (034) 315–91–09.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij