Procedura: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Szczegóły sprawy

Symbol
6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
Wydział
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Do wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części strona (były właściciel lub jego spadkobierca czy też występujący w ich imieniu pełnomocnik) winna dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów:
- dokument potwierdzający prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości na dzień wywłaszczenia;
- dokument, na podstawie którego nieruchomość przeszła na Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - decyzja wywłaszczeniowa, akt notarialny, inny dokument;
- postanowienie(a) sądu o stwierdzeniu praw do spadku lub zarejestrowany notarialny akt dziedziczenia po zmarływch właścicielach nieruchomości - w przypadku składania wniosku przez spadkobierców byłego(ych) właściciela(li);
- pełnomocnictwo – jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
Miejsce składania pism
Biuro obsługi interesantów
Termin i sposób załatwienia
Terminy przewidziane przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); 2 miesiące od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji w przypadku wydawania decyzji administracyjnej).

Merytoryczne rozstrzygnięcie w formie decyzji doręczane stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 103 tel. (34) 315 91 37 lub z Naczelnikiem Wydziału GM – pokój 116, tel. (34) 315 91 09.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij