Procedura: Zgłoszenie zmian danych do ewidencji gruntów i budynków.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie zmian danych do ewidencji gruntów i budynków.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1.W przypadku zmiany właściciela należy dołączyć aktualny odpis z kw lub
oryginał tytyłu prawnego do nieruchomości (np. akt notarialny,akt własności ziemi,
postanowienie sądowe,decyzje itp)
2. W przypadku zmian dot. działki lub budynku należy dołączyć dokument uzasadniający zmianę (np wykaz synchronizacyjny lub wykaz zmian danych ewidencyjnych,decyzje itp)
2. Wykaz zmian danych ewidencyjnych, mapa ewidencyjna, karta budynków w przypadku
zmiany użytków oraz zakładania rejestru budynku lub jego zmiany.
Miejsce składania pism
Sala obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Myszkowie stanowisko nr 7 tel.34 3159194 lub za pośrednictwem poczty Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, Wydział Geodezji i Kartografii, I piętro: Pok. 108 tel.34 3159125 – obręby: Myszków,Jaroszów,Przewodziszowice,Wysoka Lelowska,Zaborze Pok. 110 tel.34 3159126 – gmina Niegowa, oraz obręby: Będusz, Kręciwilk, Mrzygłód, Mrzygłódka, Nowa Wieś, Potasznia, Ręby; miasto Żarki Pok. 111 tel.34 3159141 - Gmina Poraj oraz obręby Gliniana Góra,Stara Huta,Koclin,Kuźnica Nowa,Myszłów,Postęp,Pińczyce,Jaworznik,Przybynów,Zawada; Pok. 113 tel.34 3159142 – Gmina Koziegłowy,
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, do 30 dni.
Zawiadomienie o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków.
Opłaty
Bez opłaty skarbowej
Podstawa prawna
Art.22-23 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2101)
§46 i 47 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz.454).
Tryb odwoławczy
Przysługuje. Od wydanej decyzji przysługuje prawo pisemnego odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego – w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Zmiana danych w operacie ewidencji gruntów na zgłoszenie właściciela dotyczy:
zmiany adresu zamieszkania, aktualizacji użytków, zakładania rejestru budynków,
właściciela nieruchomości.
Z urzędu wprowadza się zmiany dokonywane na podstawie aktów notarialnych,
prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań
geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego po otrzymaniu tych dokumentów z kancelarii notarialnych i innych
urzędów administracji publicznej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij