Procedura: Wtórnik nalepki – utrata lub uszkodzenie

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wtórnik nalepki – utrata lub uszkodzenie
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej należy złożyć w pok. 206
2. oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań złożone przez właściciela pojazdu /w obecności pracownika załatwiającego sprawę/
3. dotychczasowy dowód rejestracyjny
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana dla pojazdu

właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej /
Miejsce składania pism
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok. nr 208 (II piętro) tel. 34.31-59-145
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA

Wtórnik nalepki kontrolnej odbiera się osobiście.
Załatwienie sprawy przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie
nr rachunku 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
lub w kasie urzędu za pokwitowaniem
Opłaty
a. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłaty ( podstawa prawna art.3 ustawy o opłacie skarbowej) b. Opłata za komplet znaków legalizacyjnych: - nalepka kontrolna – 18,50 zł - opłata ewidencyjna - 0,50 zł Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz.U. Nr121, poz. 839)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij