Procedura: Przyjmowanie dokumentacji geologicznej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Geolog Powiatowy
Komórka
Opis sprawy
Przyjmowanie dokumentacji geologicznej
Kogo dotyczy
Podmiotu sporządzającego dokumentację geologiczną
Wymagane dokumenty
1. Wniosek
2. Dokumentacja (odpowiednio):
• Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. z 2005r. Nr 136, poz.1151 z późn. zm.).
• Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 201, poz.1673 z późn.zm.),
• Dokumentacja, w której jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 116, poz.983).
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• W terminie do 2 miesięcy, od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej wydawane jest pisemne zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń bądź - w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa - decyzja nakazująca usunięcie usterek
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie pisemnej zostanie doręczone stronom, tj: jednostkom organizacyjnym – drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, osobom fizycznym – odbiór osobisty lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
Brak opłat
Podstawa prawna
Art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij