Procedura: Wyrys i wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Komórka
Opis sprawy
Wyrys i wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Aktualny odpis z KW lub dokument własności.
W przypadku niezgodności danych zawartych w KW z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków należy dołaczyć inne dokumenty wyjaśniające rozbieżności (wykazy zmian danych ewidencyjnych, wykazy synchronizacyjne, decyzje, postanowienia sądowe itp.)
Dokument tożsamości lub upoważnienie.
Wniosek musi być złożony na formularzu określonym w n/w rozporządzeniu
Miejsce składania pism
PODGiK (pokój 13) Starostwa Powiatowego w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, Wydział Geodezji i Kartografii, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej parter, pok. 13 tel. fax (034) 3159162, tel. (034) 3159128
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni od momentu złożenia wniosku, datę terminu odbioru ustala się z chwilą złożenia wniosku.

Wydanie potwierdzonego wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków.
Opłaty
1. Wyry z mapy ewidencyjnej: - 110,00 zł za jednostkę rejestrową gruntów 2.Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej Opłaty iszcza się w momencie składania wniosku ! -150 zł za jednostkę rejestrową gruntów bez opłaty skarbowej
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1629
z późn. zm.);Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w spr. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty(Dz.U. z 2014r. poz.917) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Przysługuje. Od wydanej decyzji przysługuje prawo pisemnego odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego – w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij