Procedura: Zezwolenia dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożących wartości pieniężne

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zezwoleń dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożących wartości pieniężne
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia, można odebrac w pokju nr 204 II piętro Starostwa Powiatowego,
2. zświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (jeżeli jest wymagane) lub zaświadczenie wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej
3.orzeczenie lekarskie wydane na podstawie art 75 ust 1 pkt 6 ustawy okierujących pojazdami, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
4. orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie art.82 ust 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami, o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
Miejsce składania pism
Wydział Komunikacji i Transportu , Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok.204, II piętro, tel.34 315 91 12
Termin i sposób załatwienia
Dwa dni robocze od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Opłaty
Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia wynosi 50,00 zł. Wpłaty mozna dokonywać na k-to Starostwa Powiatowego w Myszkowie , MBS Myszków nr 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158 lub w kasie Starostwa - Sala Obsługi Interesantów ,stanowisko nr 12.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 978)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 140)
Tryb odwoławczy
Odwolanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie , Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego.
Inne informacje
Zezwolenie osobie będącej żołnierzem Sił Zbrojnych-RP, funkcjonariuszem oraz pracownikiem; Policji , Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Słuzby Więziennej ,Strazy Granicznej, Panstwowej Straży Pozarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej a także pracownikom wojska ,wydaje odpowiedni organ jednostki.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij