Procedura: Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Komórka
Opis sprawy
Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek musi być złożony na formularzu określonym w n/w rozporządzeniu
Miejsce składania pism
PODGiK (pokój 13) Starostwa Powiatowego w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, Wydział Geodezji i Kartografii, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej parter, pok. 13 tel. fax (034) 3159162, tel. (034) 3159128
Termin i sposób załatwienia
Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.
Opłaty
- kopia mapy ewidencyjnej format A4 7.40 zł. - następna kopia mapy ewidencyjnej format A4 4.20 zł. - kopia mapy ewidencyjnej format A3 12.30 zł. - następna kopia mapy ewidencyjnej format A3 7.00 zł. - kopia mapy ewidencyjnej format A2 19.60 zł. - następna kopia mapy ewidencyjnej format A2 11.20 zł. - kopia mapy ewidencyjnej format A1 29.40 zł. - następna kopia mapy ewidencyjnej format A1 16.80 zł. - kopia mapy zasadniczej format A4 15.80 zł. - następna kopia mapy zasadniczej format A4 8.40 zł. - kopia mapy zasadniczej format A3 26.30 zł. - następna kopia mapy zasadniczej format A3 14.00 zł. - kopia mapy zasadniczej format A2 42.00 zł. - następna kopia mapy zasadniczej format A2 22.40 zł. - kopia mapy zasadniczej format A1 63.00 zł. - następna kopia mapy zasadniczej format A1 33.60 zł. - mapa glebowo-rolnicza 10 zł. - kopia materiału zasobu format A4 3.00 zł - kopia materiału zasobu format A3 4.50 zł - kopia materiału zasobu dla formatu większego niż A3 6.00 zł Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi 10 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2101);Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w spr. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty(Dz.U. z 2014r. poz.917 z póź. zm) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Inne informacje
Nie podlega opłacie skarbowej na podst. art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij