Procedura: Wymiana zniszczonych tablic rejestracyjnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wymiana zniszczonych tablic rejestracyjnych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wydanie tablic /tablicy/ rejestracyjnych
2. dotychczasowy dowód rejestracyjny
3. dotychczasowe tablice /tablica/ rejestracyjne
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana

właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej
poniższa procedura dotyczy wymiany tablic o białym tle i czarnych wyróżnikach
/w przypadku gdy właściciel pojazdu wnosi o wydanie wtórnika tablicy o czarnym tle i białych wyróżnikach następuje przerejestrowanie pojazdu na tablice o białym tle i czarnych wyróżnikach/
Wtórnik tablic rejestracyjnych /tablicy/ wydawany jest tylko w przypadku, gdy z zwróconych tablic /tablicy/ możliwe jest odczytanie numeru rejestracyjnego.
Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej istnieje możliwość wydania na wniosek właściciela pojazdu pozwolenia czasowego oraz tablic /tablicy/ rejestracyjnych tymczasowych.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: A1, A2, (tel. 34 315 91 93) A3, A4 (tel. 34 315 91 90); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA

Wymiana tablic rejestracyjnych.
Załatwienie sprawy przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie
nr rachunku 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
lub w kasie urzędu za pokwitowaniem
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłat ( podstawa prawna art. 3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty: - na samochód - 80, 00 zł (2 tablice) - na przyczepę - 40, 00 zł (1 tablica) - na motocykl - 40, 00 zł (1 tablica) - na motorower - 30, 00 zł (1 tablica) - tablice indywidualne - 1 000, 00 zł - tablice zabytkowa samochodowa – 100,00 zł - tablice zabytkowa motocyklowa – 50,00 zł 3. Za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych pobiera się następujące opłaty: - komplet znaków legalizacyjnych – 11,00 zł 4. Opłaty ewidencyjne: - za wydanie; a) dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł b) pozwolenia czasowego – 0,50 zł c) tablic rejestracyjnych - 0,50 zł d) nalepki kontrolnej - 0,50 zł Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1038 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 poz. 689)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij