Procedura: Skreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej

Szczegóły sprawy

Symbol
6121 Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom przewozowym
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Skreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o skreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1969r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) tj. niezwłocznie, jeżeli można rozpatrzyć sprawę w oparciu o dokumenty przedstawione przez stronę.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie pisemnej zostanie doręczone stronom, odbiór osobisty lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
Brak opłaty skarbowej
Podstawa prawna
Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220).
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 505 tel. ( 0 34 ) 31 59 135 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij