Procedura: Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Szczegóły sprawy

Symbol
6343 Spółki wodne
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Decyzja zatwierdzająca statut spółki wodnej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej
2. Statut spółki wodnej zawierający informacje wymienione w art. 166 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 469 ze zmianami).
3. Wniosek wraz ze statutem przedkłada się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.
4. Lista członków spółki wraz z podaniem siedzib i adresów.
5. Uchwały założycielskiego walnego zgromadzenia członków spółki wodnej.
6. Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej od decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Do 2 miesięcy
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji doręczone przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku: - za wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej wynosi 10,00 zł 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do właściwego dyrektora regionalnego zarzadu gospodnej za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 503 tel. ( 0 34 ) 31 59 136 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij