Procedura: Przekazywanie dokumentacji powstałych w wyniku przeprowadzenia prac geodezyjnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Komórka
Opis sprawy
Przekazywanie dokumentacji powstałych w wyniku tych prac geodezyjnych
Kogo dotyczy
wykonawcy robót geodezyjnych
Wymagane dokumenty
1) wyszczególnienie przekazywanych materiałów- operat pomiarowy
2) zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych,
3) wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
Miejsce składania pism
PODGiK (pokój 13) Starostwa Powiatowego w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, Wydział Geodezji i Kartografii, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej parter, pok. 13 tel. fax (034) 3159162, tel. (034) 3159128
Termin i sposób załatwienia
14 dni
Opłaty
Opłaty naliczane zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.2101 z późn. zm.)
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2101)Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w spr. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty(Dz.U. z 2014r. poz.917 z póź. zm); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014r. w spr. formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U. z 2014r. poz.924); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2014r. w spr.sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r. poz.914)
Tryb odwoławczy
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo w ciągu 14 dni ustosunkować się na piśmie. Jeżeli organ służby GK nie uwzględni stanowiska wykonawcy, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. Od decyzji służy odwołanie do WINGiK
Inne informacje
Wysokość opłat uzależniona od rodzaju zamawianych materiałów w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz ilości zadeklarowanych materiałów do oklauzulowania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij