Procedura: Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie diagnoście uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
2. Zaświadczenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie przeprowadzenia okresowych badań technicznych pojazdów,
3. Zaświadczenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkoleń specjalistycznych w stosownym zakresie,
4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom dot. wykształcenia diagnosty,
5. Zaświadczenie dot. stażu pracy w zakładzie naprawy pojazdów lub stacji kontroli pojazdów.
Miejsce składania pism
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok. nr 208 (II piętro) tel. 34 315 91 54
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Osoba starająca się o uprawnienia diagnosty załatwia sprawę osobiście lub przez upoważnioną osobę. Uprawnienia diagnosty należy odebrać osobiście i złożyć podpisy pod pieczątkami.
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - za wydanie uprawnienia - 48,00 zł. 2. Poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy: Urzędu Miasta Myszków 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 poz.1836)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje
Niezależnie od szkolenia w zakresie przeprowadzenia określonych badań technicznych oraz szkoleń specjalistycznych, uprawnień diagności obowiązani są uczestniczyć nie rzadziej niż co dwa lata w okresowych szkoleniach uzupełniających.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij