Procedura: Kradzież tablic rejestracyjnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Kradzież tablic rejestracyjnych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wydanie tablic
2. zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenie kradzieży tablic
3. dotychczasowy dowód rejestracyjny
4. dotychczasowa tablica rejestracyjna, w przypadku kradzieży 1 tablicy
5. karta pojazdu, jeżeli była wydana

pojazd zostaje przerejestrowany na nowy numer rejestracyjny

właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej /
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: B5 (tel. 34 315 91 92), B6 (tel. 34 315 91 45); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA
Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem nowych tablic.
W przypadku o, którym mowa wyżej organ rejestrujący , na wniosek właściciela może wydać zalegalizowane tablice (tablicę)rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu wyżej wymienionych dokumentów i złożenia stosownego oświadczenia.
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłat ( podstawa prawna art. 3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty: - na samochód - 80, 00 zł (2 tablice) - na przyczepę - 40, 00 zł (1 tablica) - na motocykl - 40, 00 zł (1 tablica) - na motorower - 30, 00 zł (1 tablica) - tablice indywidualne - 1 000, 00 zł - tablice zabytkowa samochodowa – 100 zł - tablice zabytkowa motocyklowa – 50 zł 3. Za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu pobiera się opłaty w wysokości: - dowód rejestracyjny – 54,00zł - komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł - nalepka kontrolna na szybę pojazdu – 18,50 zł - pozwolenie czasowe - 13,50 zł / na okres wyprodukowania dowodu stałego -30 dni/ 4. Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie: - dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, - pozwolenia czasowego - 0,50 zł - zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1038 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 poz. 689)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Sprawę załatwia osobiście właściciel lub właściciele (w przypadku współwłasności) z dowodu rejestracyjnego.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą dowód osobisty. W przypadku osoby prawnej aktualny wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli prowadzi działalność w spółce cywilnej, również umowę spółki.
W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem do załatwienia danej sprawy. Przy czym od pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł ( za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij