Procedura: Wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji

Szczegóły sprawy

Symbol
6224 Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek
2. Dokumentacja spełniająca wymagania art. 221 ustawy prawo ochrony środowiska.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1969r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) tj. 1 miesiąc.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w postaci decyzji zostanie doręczone stroną.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku za wydanie pozwolenia: - w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą: 2011,00 zł, - w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa: 506,00 zł, - pozostałe: 506,00 zł. 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art. 220, 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony .środowiska (tekst jednolity Dz.U. 25 z 2008 r. poz. 150).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 505 tel. ( 0 34 ) 31 59 135 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij