Procedura: zatwierdzenie projektu prac geologicznych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Geolog Powiatowy
Komórka
Opis sprawy
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych
Kogo dotyczy
Podmiotu zamierzającego wykonywać roboty geologiczne.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. Projekt prac geologicznych (4 egzemplarze)(oryginał).
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Niezwłocznie lub jeżeli wymagane jest postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie pisemnej zostanie doręczone stronom, tj: jednostkom organizacyjnym – drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, osobom fizycznym – odbiór osobisty lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku: - za wydanie decyzji 10 zł. 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn.zm.).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij