Procedura: Wydanie decyzji administracyjnej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Szczegóły sprawy

Symbol
6124 Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej – za wyjątkiem m. Myszków, Żarki, Koziegłowy.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek
2. Projekt zagospodarowania działki
3. Bilans terenu
4. Wypis z rejestru gruntów ( oryginał)
5. Mapa ewidencyjna działki
6. Mapa glebowo – rolnicza działki ( oryginał )
7. Ksero aktu własności
8. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1969r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) tj. 1 miesiąc.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji doręczone przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
Zwolnione z opłaty
Podstawa prawna
Art. 5, art.11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 503 tel. ( 0 34 ) 31 59 169 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij