Procedura: Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej

Szczegóły sprawy

Symbol
6121 Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom przewozowym
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom.
Załączniki:
• kserokopia dokumentu rejestracyjnego poprzedniego właściciela z odpowiednią adnotacją,
• kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli,
• kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju,
• kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
• kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1969r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) tj. do 7 dni od daty złożenia wniosku.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie pisemnej zostanie doręczone stronom, odbiór osobisty lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku za wydanie pozwolenia: - za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt w wysokości 26,00 zł 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220).
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 505 tel. ( 0 34 ) 31 59 135 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij