Procedura: Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Decyzja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji ustanawiającej strefę ochronną ujęcia wody obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, do którego dołącza się dokumenty oraz informacje wymienione w art. 58 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 469 ze zmianami).
2. Wniosek wraz z załącznikami przedkłada się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.
3. Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej od decyzji ustanawiającej strefę ochronną ujęcia wody obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Do 1 miesięcy
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji doręczone przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku: - za wydanie decyzji w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej wynosi 10,00 zł. 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 469, ze zmianami)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do własciweg drektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej pośrednictwem Starosty Myszkowskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 503 tel. ( 0 34 ) 31 59 136 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij